• Wybierz markę samochodu i części jakich szukasz
   

  Dane osobowe – klauzula informacyjna

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Teresa Ogrodzińska – właściciel firmy Sprzedaż Części i Akcesoriów Samochodowych Teresa Ogrodzińska, z siedzibą przy ul. Aleja Pokoju 25, 05-502 Piaseczno. Numer NIP: 123-048-96-20.

  Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

  Możesz skontaktować się z nami mailowo, pod adresem: tlumiki@tlumiki.eu, bądź w sposób tradycyjny.
  A
  dres pocztowy: Sprzedaż Części i Akcesoriów Samochodowych, Teresa Ogrodzińska, Aleja Pokoju 25, 05-502 Piaseczno.

  Skąd mamy Twoje dane?

  Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi u nas. Dane przekazujesz dobrowolnie na potrzeby realizacji zamówienia.

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

  • realizacji zamówienia, tzn dostarczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej przesyłki na wskazany przez Ciebie adres.
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
  tylko do momentu, kiedy te dane będą nam niezbędne. Po zrealizowaniu zamówienia, Twoje dane osobowe są usuwane. Wyjątek stanowi jedynie przypadek, gdy zakupu dokonujesz na fakturę VAT, wtedy Twoje dane są przez nas przetwarzane również po zrealizowaniu zamówienia – do celów podatkowych i rachunkowych.

  Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

  • imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

  Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  Przysługuje Ci prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
  3. do usunięcia danych;
  4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe przekazywane są przez nas firmom kurierskim, świadczącym usługę dostarczenia przesyłki od nas do Ciebie. Ze względów podatkowych i rachunkowych, Twoje dane mogą zostać przekazane do biura rachunkowego, z którym współpracujemy.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu.
  w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

  Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Twoich danych osobowych nie przekazujemy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

    Zaprojektowane przez Klienter.pl